Hubungan Antara Mikrobiota Usus dengan Keadaan Attention-Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)

Read more about the article Hubungan Antara Mikrobiota Usus dengan Keadaan Attention-Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)
Sumber: https://www.smc-hospital.com/

Hubungan Gut-Brain Axis (GBA) sangat banyak diteliti dalam satu dekade terakhir. Hubungannya yang mungkin dapat menjelaskan banyak kelainan psikiatrik melalui keadaan usus menjadi sebuah bidang yang sangat menarik untuk dikaji…

Continue ReadingHubungan Antara Mikrobiota Usus dengan Keadaan Attention-Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)